Ik maak gebruik van de Boek je Kapper software

Uw persoonsgegevens worden door Boek je Kapper verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van het gebruik van de dienst en om u nieuwe diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@boekjekapper.be.

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter gekend als Privacycommissie) (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u in onze algemene voorwaarden.

Mijn kapper maakt gebruik van de Boek je Kapper software

Uw persoonsgegevens worden door Boek je Kapper verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van het gebruik van de dienst (bijvoorbeeld om u te herinneren aan een kappersafspraak) maar niet met het oog op direct marketing. Uw gegevens worden enkel gedeeld met de kapper waarbij u een afspraak maakte en enkel met als doel u te kunnen identificeren en u te kunnen contacteren wanneer een afspraak bijvoorbeeld niet kan doorgaan.

Op info@boekjekapper.be kan u ons altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter gekend als Privacycommissie) (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u in onze algemene voorwaarden.